روی هر گزینه کلیک کنید .

http://ulum3000.blogfa.com/page/s1.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s2.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s3.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s4.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s5.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s6.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s7.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s8.aspx

http://ulum3000.blogfa.com/page/s9.aspx

+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 18:23 |
آزمایشاتی که در آزماشگاه انجام یافته شده .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 18:22 |

برای دیدن اجزای دستگاه گوارش، از بالا به پایین، روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 18:11 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 16:58 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 16:43 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 19:8 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 20:8 |

کانی ها:کانی ها مواد جامدی هستند که به طور طبیعی و خالص از کره ی زمین بوجود می ایند و در بوجود امدن انها هیچ موجود زندهای دخالت ندارند.

*1یاچند عنصرکانی را بوجود میاورد و 1یاچند کانی سنگ را تشکیل می دهد.

+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 19:4 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 18:58 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:49 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:42 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:29 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:4 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 15:32 |
احسان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 21:5 |
احسان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 16:4 |

 

 
احسان
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 15:46 |

احسان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 15:27 |
احسان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 14:57 |
بهزاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 17:58 |

بهزاد 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 19:52 |

ادامه بخش اول - سوختن نوعي تغيير شيميايي

بهزاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 19:43 |

در انیمیشن زیر شما می توانید نحوه وقوع کسوف کلی را مشاهده کنید (برای مشاهده مراحل بر روی کلید بعدی کلیک کنید):

 

 بهزاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 19:9 |

احسان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 13:41 |
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 16:6 |
1

نیما


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 15:45 |
اگه علاقه مندین دانلود کنین ! من از بس نگاه کردم که چشام دردش گرفت !

11احسان

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط روحی - نخستین - صفایی نیا - ستاری در سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 17:49 |